Muat Turun Dokumen

Muat Turun Dokumen

  A. SENARAI BORANG-BORANG DI BAWAH KANUN TANAH NEGARA (AKTA 1956) TAHUN 1956) TAHUN 1965 DAN KAEDAH-KAEDAH TANAH PERAK 1966
BIL
TUJUAN/ NAMA BORANG
BAYARAN BORANG (Kaedah-kaedah Tanah Perak 1966)
BAYARAN PROSES PERMOHONAN
PAPARAN/
MUAT TURUN BORANG
1.
Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan.
BORANG 3 A
 
Percuma
 
2.
Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah
BORANG 9 A
 
Percuma
i)RM50.00 (untuk setiap lot cadangan)

ii) RM20.00 untuk setiap lot cadangan rumah kos rendah
3.
Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah
BORANG 9 B
 
Percuma
RM50.00 (untuk setiap lot cadangan)
4.
Permohonan untuk menyatukan tanah
BORANG 9 C
 
Percuma
RM100.00 (untuk setiap lot cadangan)
5.
Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara
BORANG 10 F
 
Percuma
 
6.
Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara
BORANG 10 I
 
Percuma
 
7.
Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu
BORANG 12 A
 
Percuma
RM50.00
*Tiada bayaran dikenakan bagi tanah yang diserah semula untuk tujuan awam
8.
Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja
BORANG 12 B
 
Percuma
RM50.00
*Tiada bayaran dikenakan bagi tanah yang diserah semula untuk tujuan keagamaan.
9.
Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula
BORANG 12 C
 
Percuma
RM150.00 bagi setiap hakmilik asal.
10.
Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula
BORANG 12 D
 
Percuma
RM150.00 bagi setiap plot cadangan.
11.
Borang Penyaksian
BORANG 13 B
 
Percuma
i)RM10.00 bagi hakmilik tanah di luar Negeri Perak.

ii)RM5.00 bagi hakmilik tanah dalam Negeri Perak
12.
Pemberitahuan pertukaran alamat.
BORANG 26 A
 
Percuma
 
13.
Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian.
BORANG 28 A
 
Percuma
RM50.00 - setiap permohonan
14.
Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian.
BORANG 28 C
 
Percuma
 
15.
Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan.
BORANG 7 D
 
Percuma
RM50.00 untuk setiap lot cadangan
16.
Notis untuk menarik balik kaveat persendirian.
BORANG 19 G
 
Percuma
RM200.00 bagi setiap hakmilik
17.
Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian.
BORANG 19 H
 
Percuma
RM150.00 bagi setiap hakmilik
19h
18.
Permohonan untuk Pemindahan
BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 
Percuma
  borang

Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.