Pengenalan Jabatan
 • Utama
 • About Us
 • Department's Profile
 • Pengenalan Jabatan

Pengenalan Jabatan

PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Unit kewangan

Unit ini bertanggungjawab untuk:

 • mentadbir belanja
 • mengurus pejabat
 • menyediakan keperluan kewangan tahunan cth :

1- seperti pembayaran emolumen,
2- perkhidmatan,
3- pembekalan dan
4- pembelian aset serta bertanggungjawab kepada Pegawai Daerah Kuala Kangsar sebagai Pegawai Pengawal.


Unit perkhidmatan

Bertanggungjawab mengurus perihal anggota kakitangan pentadbiran Daerah dan Tanah dari segi perkhidmatan dan kebajikan.

Antara tanggungjawabnya adalah :

 • mengurus rekod-rekod am dan
 • semua rekod personel (Anggota) seperti

1- pengisian jawatan,
2- pengesahan dalam jawatan,
3- kemasukan dalam perjawatan persaraan dan
sebagainya


Ketua Penolong Pegawai Daerah Sungai Siput adalah Ahli Panel Pergerakan Gaji (PPG) di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) bagi Pentadbiran Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Kangsar.

Unit Pentadbiran Am (RPA)

 • Membantu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri,
 • Bahagian Perumahan Awam dalam mengurus :

Rancangan Perumahan Awam seperti

 • membuat Kutipan Ansuran Bulanan Rumah,
 • menyediakan Penyata Pemungut Bulanan, mengurus pertukaran milik penyewa beli.


membantu dalam perancangan dan pelaksanaan skim-skim baru Rancangan Perumahan Awam.

Tugas-tugas lain

Tugas-tugas lain adalah menguruskan peruntukan Rumah Kerajaan kepada anggota Kerajaan di Daerah Kecil Sungai Siput.

Di samping itu unit Pentadbiran dan Kewangan juga bertanggungjawab dalam urusan menyediakan permohonan Lesen Hiburan Awam.

Ketua Penolong Pegawai Daerah juga ialah Ahli Lembaga Perlesenan (Eksais) Daerah Kuala Kangsar.


Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.