Fungsi, Misi & Objektif
 • Utama
 • Maklumat Korporat
 • Organisasi
 • Fungsi, Misi & Objektif

Fungsi, Misi, Objektif

VISI PEJABAT
Menyediakan perkhidmatan yang bekualiti, inovatif dan responsif dalam Pengurusan Daerah serta menyediakan kemudahan infrastruktur yang kondusif dan membina masyarakat yang mempunyai ketahanan minda yang cemerlang. Disamping berusaha mempertingkatkan kutipan hasil tanah serta mempertingkatkan pembangunan tanah sejajar dengan kemajuan pembangunan masa kini.

MISI PEJABAT
" Mewujudkan Pentadbiran Daerah dan Tanah Sungai Siput ( U ) yang dinamik , produktif , berdisplin , cekap dan amanah ke arah Pembangunan Masyarakat Setempat dalam merealisasikan Wawasan Negara "

OBJEKTIF PEJABAT

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH DAN TANAH SUNGAI SIPUT

1. Memberi perkhidmatan yang berkualiti meliputi :

 • Pentadbiran Am,
 • Kewangan,
 • Perkhidmatan dan
 • Penjawatan kepada anggota Pentadbiran Daerah dengan cekap dan berkesan


2. Melaksanakan projek-projek Pembangunan Luar Bandar

3. Pelaksanaan aktiviti Pembangunan insan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Memberi perkhidmatan berkualiti berkaitan:

 • pelupusan,
 • pembangunan / pendaftaran tanah dan
 • kutipan hasil selaras dengan Kanun Tanah Negara (KTN) dan
 • Undang-undang yang berkaitan serta penguatkuasaan undang-undang tersebut .

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.