Fungsi, Misi, Objektif

VISI PEJABAT
Menyediakan perkhidmatan yang bekualiti, inovatif dan responsif dalam Pengurusan Daerah serta menyediakan kemudahan infrastruktur yang kondusif dan membina masyarakat yang mempunyai ketahanan minda yang cemerlang. Disamping berusaha mempertingkatkan kutipan hasil tanah serta mempertingkatkan pembangunan tanah sejajar dengan kemajuan pembangunan masa kini.

MISI PEJABAT
" Mewujudkan Pentadbiran Daerah dan Tanah Sungai Siput ( U ) yang dinamik , produktif , berdisplin , cekap dan amanah ke arah Pembangunan Masyarakat Setempat dalam merealisasikan Wawasan Negara "

OBJEKTIF PEJABAT

OBJEKTIF PEJABAT DAERAH DAN TANAH SUNGAI SIPUT

1. Memberi perkhidmatan yang berkualiti meliputi :


2. Melaksanakan projek-projek Pembangunan Luar Bandar

3. Pelaksanaan aktiviti Pembangunan insan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Memberi perkhidmatan berkualiti berkaitan:

Cetak