Pengenalan Jabatan

PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Unit kewangan

Unit ini bertanggungjawab untuk:

1- seperti pembayaran emolumen,
2- perkhidmatan,
3- pembekalan dan
4- pembelian aset serta bertanggungjawab kepada Pegawai Daerah Kuala Kangsar sebagai Pegawai Pengawal.


Unit perkhidmatan

Bertanggungjawab mengurus perihal anggota kakitangan pentadbiran Daerah dan Tanah dari segi perkhidmatan dan kebajikan.

Antara tanggungjawabnya adalah :

1- pengisian jawatan,
2- pengesahan dalam jawatan,
3- kemasukan dalam perjawatan persaraan dan
sebagainya


Ketua Penolong Pegawai Daerah Sungai Siput adalah Ahli Panel Pergerakan Gaji (PPG) di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) bagi Pentadbiran Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Kangsar.

Unit Pentadbiran Am (RPA)

Rancangan Perumahan Awam seperti


membantu dalam perancangan dan pelaksanaan skim-skim baru Rancangan Perumahan Awam.

Tugas-tugas lain

Tugas-tugas lain adalah menguruskan peruntukan Rumah Kerajaan kepada anggota Kerajaan di Daerah Kecil Sungai Siput.

Di samping itu unit Pentadbiran dan Kewangan juga bertanggungjawab dalam urusan menyediakan permohonan Lesen Hiburan Awam.

Ketua Penolong Pegawai Daerah juga ialah Ahli Lembaga Perlesenan (Eksais) Daerah Kuala Kangsar.


Cetak