Pengenalan Pentadbiran Mukim

Struktur Mukim Sungai Siput (U).

- Mukim Sungai Siput di ketuai oleh 2 orang Penghulu, seorang pembantu tadbir, seorang kerani penghulu dan dibantu oleh 9 orang Ketua Kampung yang berkhidmat di dalam Mukim Sungai Siput.

- Mukim Sungai Siput mempunyai keluasan 96,053 hektar.

- Keadaan mukabuminya berbukit bukau dan 2/3-daripada keseluruhannya terdiri dari hutan simpanan dan kawasan pertempatan orang asli.

- Mukim sungai siput terbahagi kepada 5 bahagian: -

a. Kawasan yang mempunyai ketua kampung


b. Kawasan Kampung Baru


c. Kawasan Orang Asli


d. Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Kuala Kangsar


e. Kawasan Ladang / Estate


Struktur Mukim Pulau Kemiri.

- Mukim Pulau Kemiri mempunyai keluasan 54,649 hektar.

- Keadaan mukabuminya berbukit bukau yang diliputi oleh kawasan-kawasan pertanian.

- Mukim Pulau Kemiri mempunyai
a) 14 buah kampung traditional,
b) 1 kampung Rancangan Felda,
c) 1 Kampung Baru dan 1 kampung orang asli.

Mukim Pulau Kemiri di ketuai oleh


Struktur Mukim Kota Lama Kanan

- Mukim Kota Lama Kanan mempunyai keluasan 5,439 hektar.

- Pusat pentadbiran mukim ini terletak di Pejabat Penghulu Mukim Kota Lama Kanan, Karai.

- Mukim Kota Lama Kanan mampunyai
a) 13 buah kampung traditional dan
b) 3 buah kampung baru.

Mukim Kota Lama Kanan di ketuai oleh
a) 2 orang Penghulu,
b) seorang pembantu tadbir, dan
c) dibantu oleh 13 orang Ketua Kampung yang berkhidmat di dalam Mukim Kota Lama Kanan

Objektif Pentadbiran Mukim

MUKIM SUNGAI SIPUT
  -   Penghulu : Encik Mohd Saadon bin Ahmad
---Alamat : Balai Penghulu Mukim Sungai Siput, 31100 Sungai Siput, Perak Darul Ridzuan.
---Email :
---Tel : 05-5975611
---Tel (HP) : -
---Faks : 05-5975600
MUKIM PULAU KEMIRI

---Penghulu : Encik Mohd Yusri bin Ahmad
---Alamat : Balai Penghulu Mukim Pulau Kemiri, Kampung Trosor, 31100 Sungai Siput, Perak Darul ---Ridzuan.
---Email :
---Tel : 05-5975600
---Tel (HP) :
---Faks : 05-5975600


---Penghulu : Encik Mohd Zaki bin Abdul Majid
---Alamat : Balai Penghulu Mukim Pulau Kemiri, Kampung Trosor, 31100 Sungai Siput, Perak Darul Ridzuan.
---Email :
---Tel : 05-5975600
---Tel (HP) :
---Faks : 05-5975600
MUKIM KOTA LAMA KANAN

---Penghulu : Encik Abdul Jalil bin Idris
---Alamat : Pejabat Penghulu Mukim Kota Lama Kanan, 33600 Enggor Perak.
---Email :
---Tel : 05-7512126
---Tel (HP) :
---Faks : 05-757719

Cetak